شماره تماس 045-33873614
شماره تلگرام 09147004240
Menu Close Menu

پروسس تانک

پروسس تانک

مخازن سه جداره پروسس تانک بصورت سه جداره براساس تیپ APVدرصنایع لبنیاتی ، نوشیدنیها ، عرقیات گیاهی ، عسل ومربا، ... کارایی فراوانی دارد

اشتراک گذاری
Captcha